Julius will return to San Francisco Opera, as a part of its 2017-2018 Season, to perform Pang in TURANDOT by Puccini.

SFOpera logo.jpg

 

TURANDOT by Puccini

2017:  September 8, 12, 15, 21, 24, 30
2017:  November 18, 25, 28
2017:  December 3, 6, 9

Director:  Garnett Bruce
Conductor:  Nicola Luisotti  [September 8, 12, 15, 21, 24, 30]
Conductor:  Christopher Franklin  [November 18, 25, 28; December 3, 6, 9]

CAST
• Turandot:  Martina Serafin  [September 8, 12, 15, 21, 24, 30]
• Turandot:  Nina Stemme  [November 18, 25, 28; December 3, 6, 9]
• Calaf:  Brian Jagde
• Liù:  Maria Agresta  [September 8, 12, 15, 21]
• Liù:  Toni Marie Palmertree  [September 24, 30]
• Liù:  Leah Crocetto  [November 18, 25, 28; December 3, 6, 9]
• Timur:  Raymond Aceto  [September 8, 12, 15, 21, 24, 30]
• Timur:  Solomon Howard  [November 18, 25, 28; December 3, 6, 9]
• Ping:  Joo Won Kang
• Pang:  Julius Ahn
• Pong:  Joel Sorensen
• Mandarin:  Brad Walker
• Emperor Altoum:  Robert Brubaker

Production & Design:  David Hockney